Stichting Bloesem Altena
 

Missie en Visie

wat een schatjes

Bloesem is een thuis voor pleegkinderen, die samen met hun pleegouders een gezin vormen.

Pleegouders leven vanuit hun christelijke identiteit. Dat uit zich in de waarden en normen binnen het gezin.

Het gezin is een veilige woonplek waar de kinderen de kans krijgen om hun verleden een plekje te geven en kunnen ontwikkelen tot volwassenen die hun juiste plaats in de maatschappij kunnen vinden.

In 2015 is het gezin verhuisd naar Wijk en Aalburg. Hierdoor kan kinderen nog meer geboden worden, zodat ze prettig kunnen spelen en opgroeien.