Stichting Bloesem Altena
 

Begeleiding van kinderen

De pleegkinderen die bij Bloesem wonen kunnen door allerlei omstandigheden niet meer bij hun eigen ouders wonen.

Het pleeggezin word begeleid door de William Schrikker Pleegzorg.  Kinderen krijgen begeleiding op maat om hun trauma's  te verwerken. En ze worden geholpen bij het kiezen van een passende opleiding.

Pleegouders ontvangen een  pleegvergoeding om onkosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen te dekken.

Bloesem heeft ook nog ruimte om , naast de pleegkinderen die langdurig in het gezin wonen,  twee extra kinderen/jongeren in het gezin op te nemen. Eén slaapkamer kan speciaal ingericht worden voor een tienermoeder met baby.

 

 

Eerste indruk

 

Traject naar zelfstandigheid

In het pand is een gedeelte ingericht om te werken naar zelfstandig wonen.

Maximaal 3 jongeren kunnen wonen in dit gedeelte.

Iedere jongere beschikt over een eigen slaapkamer. 

Woonkamer, keuken en sanitair worden gedeelt.

Passend bij de jongere wordt er een traject uitgezet naar zelfstandigheid.

 

Locatie

Het huis van Bloesem staat midden in Wijk en Aalburg , met aan de ene kant van de woning de basisschool en aan de andere kant de huisartsenpraktijk. Het huis ligt op loopafstand van openbaar vervoer en het winkelcentrum.

Biologische ouders en verdere familie van de kinderen blijven belangrijk voor de pleegkinderen. Daarom is er speciaal een ruimte ingericht om familie op een prettige manier te kunnen ontvangen en begeleiden.

Deze ruimte word ook gebruikt om af en toe een bijeenkomst te organiseren voor mensen die belangstelling hebben om ook pleeggezin te worden. Of om er andere pleeggezinnen uit te nodigen om evaringen te delen en elkaar advies te geven.

 

 

 
wsg pleegzorg

Wat is pleegzorg ?


Een kind kan het beste thuis opgevoed worden, daar is iedereen het over eens. Maar soms is dat niet mogelijk. Als de problemen in een gezin niet met hulp thuis opgelost kunnen worden, dan is pleegzorg het beste alternatief. Het benadert de gezinssituatie het meest.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een gezin tijdelijk voor een kind van een ander zorgt. Iedereen van 21 jaar en ouder die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan mogelijk pleegouder worden. Voor een paar dagen, in een crisissituatie, maar soms ook voor een aantal maanden of jaren.

Pleegkinderen hebben al het nodige meegemaakt en zijn vaak door de kinderrechter uit huis geplaatst.  Al met al een volle rugzak als ze in een pleeggezin gaan wonen.

Dat vraagt om een specialistische aanpak. Pleegouders en pleegzorgwerker vormen samen een team om een pleegkind de zorg te geven die nodig is. Ze blijven met elkaar goed in gesprek. En geven of maken ruimte voor de biologische ouders.

Pleegzorg is intensief, maar ook erg waardevol. Kinderen bloeien op door de veiligheid en structuur in een gezin. Leren (weer) genieten van alledaagse dingen. Komen tot rust na een zeer bewogen periode in hun leven. Pleegzorg is een bijzondere en mooie vorm van zorg.

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals crisispleegzorg, vakantie-en weekendpleegzorg en kortdurende pleegzorg,.

Pleegkinderen bij Bloesem blijven langdurig in het gezin wonen.  Hierbij is het duidelijk dat het kind voor lange tijd niet meer thuis kan wonen en voor langere tijd in het pleeggezin zal blijven (in ieder geval tot het 18e levensjaar). De pleegzorgwerker heeft regelmatig contact met iedereen in het pleeggezin.

Uitgebreide info kunt u hier vinden : pleegzorg